top of page

איך לעבוד עם מנהלים “מרעילים” ולהישאר בחיים

רבים כבר יודעים שמערכת היחסים עם המנהל הישיר משפיעה על המוטיבציה ועל האפקטיביות שלנו בעבודה. מנהלים שמנהלים מערכות יחסים חיוביות עם עובדיהם, מכבדים אותם גם בשפה וגם בהתנהגות, מפתחים אותם מבחינה מקצועית ומשקיעים בהם, גם מקבלים בחזרה תמורה אדירה. וההיפך גם הוא נכון – מנהלים שלא מכבדים את עובדיהם, שמתעמרים ופוגעים בהם ושתופסים אותם כ”שבויים”, הרי שהם פוגעים בעצמם ובארגון שבו הם עובדים.

עובדים שחווים יחס כזה מרגישים לא מוערכים במקרה הטוב, ומוכים במקרה הפחות טוב. עובדים אלה יהיו הרבה פחות אפקטיביים ופרודוקטיביים ויעזבו את הארגון בהזדמנות הראשונה. נוסף על כך, חשוב שמנהלים מרעילים יזכרו שהתנהגותם פוגעת בעובדים הן מבחינה רגשית והן מבחינה פיזית. מחקרים מצביעים על כך שעובדים שיש להם מנהלים מרעילים נמצאים בסיכון מוגבר של כ־50 אחוז לחלות במחלות לב.

מיהו מנהל מרעיל? מנהל מרעיל הוא זה שחושב בעיקר על ההתקדמות האישית שלו ולכן הוא משתמש בעובדיו להשגת מטרותיו האישיות ומתייחס אליהם בצורה מזלזלת. בדרך כלל, יש לו ציפיות לא מציאותיות והוא מציב לצוות שלו יעדים לא ריאליים. הוא יוצר תרבות ארגונית ואווירה קשה ולא נעימה בצוות, מפעיל על חברי הצוות שלו לחץ מופרז וגורם להם לרגשות שליליים במהלך יום העבודה ולאחריו. מנהל מרעיל גורם לצוות שלו להיות פחות יצירתי וחדשן. הוא פוגע בשיתוף הפעולה בין חברי הצוות ולעתים אף גורם להם לנסות לפגוע זה בזה. התסכול הגבוה ביותר של עובדים שעובדים תחת ניהולו של מנהל מרעיל הוא שהמנהלים הבכירים לא תמיד רואים זאת ולכן לא עוצרים אותו. לעתים הם אף מקדמים את המנהל המרעיל לתפקיד בכיר יותר.4 צפיות

Comentarios


bottom of page