top of page

הסוד טמון באנשים: קיימות עסקית במאה ה-21

ארגונים שיצליחו בעולם משתנה יהיו אלו שישלבו בין האינטרס האישי של המנהלים והעובדים לבין זה של הארגון

בסקר שהתקיים השנה בקרב 1,400 מנכ"לים, טענו 60% שחסרים להם אנשים מוכשרים כדי להשיג את היעדים האסטרטגיים שלהם, מה שמונע מהם לחדש באופן אפקטיבי, לנצל הזדמנויות עסקיות אטרקטיביות בשווקים מסוימים ולדחות או לבטל יוזמות עסקיות חשובות.

אין זה סוד שהעולם הארגוני חווה צונמי של שינויים שאחד ממאפייניו הבולטים הוא מחסור במנהלים ועובדים מוכשרים. לרוב, המנכ"לים מבינים שתנאי הכרחי לקיימות סביבתית וקיימות עסקית היא קיימות באנשים. למרות זאת, כאשר דנים במושג הקיימות, רבים מתמקדים במרכיב הסביבתי בלבד ונוטים לשכוח את המרכיב האנושי בארגון. בעולם משתנה, ארגון שלא ישכיל להשקיע משאבים ולפתח את היכולות החשובות להצלחה בקרב מנהליו ועובדיו, עלול לפגוע ביכולתו להמשיך ולהצליח לאורך זמן.


ארגונים שיצליחו בעולם משתנה יהיו ארגונים שיצליחו לשלב בין האינטרס האישי של המנהלים והעובדים לבין זה של הארגון – ליצור הצעת ערך מנצחת אישית וארגונית. הצעת ערך שכזו עוברת דרך הבנה ופיתוח יכולות במסגרת מודל ספירלי שראשיתו בפיתוח דפוס חשיבה (מיינדסט) של צמיחה וסופו בשימוש במודל של מקינזי להצלחה.2 צפיות

Comments


bottom of page