top of page

הצלחה מנקודת מבטם של בני הנוער

למרות שכל התהליכים שאותם אנו מובילים בעולם העסקי ובעולם הציבורי מופנים לאנשי מקצוע בוגרים, לעתים קרובות אני תוהה כיצד בני נוער תופשים את המושג הצלחה ובאיזו מידה בתי הספר באמת מכינים אותם לעולם העובדה החדש.

ביקשתי מבתי ליאור, שזה עתה עלתה לכיתה י”ב, להפגיש אותי עם חבריה לשכבה כדי לבחון את הסוגיה מקרוב. לשמחתי, כמעט כל מי שהיא פנתה אליו עם הבקשה הביע התלהבות וסקרנות, ותוך ימים ספורים נפגשתי עם קבוצת נערים ונערות על מנת לבדוק מהי ההצלחה בחיים בכלל ובעולם העבודה בפרט מנקודת מבטם. קיימנו שיחה פתוחה וזורמת על התפישות שלהם, ובסיומה התעוררו בי מחשבות רבות.

מה היא הצלחה בעיניכם?

עדי ר': "לדעתי, הצלחה בחיים קשורה לסוג של סיפוק עצמי והרגשה שאני עושה משהו משמעותי".

איתמר: "אני בהחלט מסכים עם עדי שהצלחה קשורה לסיפוק עצמי. הייתי מוסיף שהצלחה קשורה גם ליכולת שלנו להציב לעצמנו מטרות, ובסופו של דבר להשיג אותן וליהנות מהדרך".

נועה: "בעיני הצלחה היא למצות את הפוטנציאל שלי באופן שיגרום לי לאושר. כלומר זה סוג של מאזן בין אושר לניצול פוטנציאל. לממש את הפוטנציאל שלי, אבל תוך כדי כך להרגיש מסופקת ולא להרגיש שאני קורעת את עצמי יותר מדי".

עידו: "אני מסכים עם מה שנאמר, אבל הצלחה לדעתי גם קשורה גם לדרך שעברנו. כלומר אם אתה מצליח להסתכל לאחור ולהגיד לעצמך שאתה שמח עם מה שיש לך עכשיו. כמובן שאחר כך חשוב להמשיך ולהתקדם".4 צפיות

Comments


bottom of page