top of page

רק צעירים מתלהבים: 5 מיתוסים על תשוקה והתלהבות במקום העבודה

עובדים שמגיעים בכל בוקר מלאי תשוקה והתלהבות הם ממוקדים, מחוברים ומחוייבים להגיע לביצועים הטובים ביותר; האם זה קשור לגיל, דרגת בכירות או גודל הארגון?


תשוקה ממלאת אותנו באנרגיה והתלהבות. היא מקימה אותנו בבוקר ומחזיקה אותנו ערים בלילה. כשאנו חווים אותה, אנו מאבדים את תחושת הזמן ושוקעים במשימה שעל הפרק. תשוקה והתלהבות הן התחושות שרובנו רוצים לחוש בבוקר, כשאנו מתחילים את יום העבודה שלנו ולהרדם איתן בערב.


עובדים ומנהלים שמגיעים לעבודה כשהם מלאי תשוקה והתלהבות - ממוקדים, מחוברים ומחוייבים להגיע לביצועים הטובים ביותר אליהם הם מסוגלים להגיע, ולהמשיך לעשות זאת לאורך זמן. הם מחוברים רגשית לתחום בו הם עוסקים, ביודעם שהם יוצרים ערך אמתי. אך האם התשוקה במקום העבודה תלויה בגיל, בכירות או גודל הארגון?


סקר שהתקיים ב- 2014 ע"י חברת Deloitte העולמית, מצא שישנם חמישה מיתוסים הנוגעים למושג תשוקה והתלהבות במקום העבודה:

מיתוס ראשון: הגיל קובע! אנשים צעירים מלאי תשוקה והתלהבות

יש נטייה לשייך התלהבות לנעורים מחד, או מאידך, לשייך תשוקה לנסיון הנצבר עם הגיל. בפועל, לא נמצא קשר בין גיל לבין רמות התשוקה. יחד עם זאת, נמצא קשר חזק מאוד בין התשוקה בארגון לסגנון הניהולי וסוג המנהלים שיש בו. מנהלים שמסוגלים להנהיג יוצרים תרבות ארגונית שמעוררת בקרב עובדיהם התלהבות רבה יותר מעבודתם.
5 צפיות

Comments


bottom of page