top of page

החוקים החדשים להצלחה (או: מה מחפשים מנכ”לים אצל המנהלים והעובדים שלהם)

אנו חיים בעידן ארגוני שבו קיים מחסור באנשים מוכשרים ברוב המקצועות. בסקרים מקומיים וגלובליים מצביעים רוב המנכ”לים על מחסור זה כעל אחד מהגורמים המדאיגים ביותר בארגון שלהם. עם זאת, הם לא מתפשרים אלא ממשיכים לחפש את אלה שמציעים לארגון את הצעת הערך הגבוהה ביותר.

את מודל חמש היבשות יצרנו כשהבנו שמשהו דרמטי קורה בשוק העבודה. חלק מהמסע שאותו עברנו ביצירת המודל כלל ריאיונות עם עשרות מנכ”לים, מנהלים בכירים, מנהלי משאבי אנוש והדרכה וחוקרים מאוניברסיטאות שונות בארץ ובעולם. המודל מבוסס על תיאוריות פורצות דרך בנושאים כמו גמישות המוח, עתיד עולם העבודה ומנהיגות, וזאת בתקופה שבה מציאות מורכבת ורוויית שינויים הפכה לדבר קבוע. נוסף על כך התבסס המודל על התנסות בעשרות רבות של תהליכים וסדנאות בארץ ובעולם. בסוף המסע הבנו שהצלחה בעולם העבודה החדש תהיה מנת חלקם של מי שיפתחו סט של יכולות שעליהן ביססנו את מודל חמש היבשות.

זה הזמן לצאת למסע כי בעשורים הראשונים של המאה ה־21 יוכלו להצליח רק מי שיכירו את החוקים החדשים וירכשו את מערך היכולות הנדרשות. אם אנו רוצים להיות רלוונטיים ובעלי הצעת ערך אישית גבוהה, מוטלת עלינו האחריות למפות את המציאות מחדש ולהבין מה עלינו לעשות אחרת כדי להמשיך ולהצליח.
5 צפיות

Comments


bottom of page